DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603)
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolany po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:


Szkoła podstawowa

  • 14 października 2020r. - Święto Edukacji Narodowej.
  • 2 listopada 2020r. - Dzień zaduszny.
  • 4 i 5 stycznia 2021r.
  • 25, 26, 27 maja 2021r.(Egzaminy klasy VIII).
  • 2 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele).