Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Innowacje

Treść

    W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu realizowana była innowacja
pedagogiczna „Ekologia w przedszkolu”, której celem było wzbogacenie wiedzy dzieci
na temat edukacji przyrodniczej, najbliższego otoczenia oraz edukacji ekologicznej.
    Do działań innowacyjnych należała m.in. realizacja projektu „Kolorowe dni w przedszkolu”,
udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla przedszkoli „Działaj z imPETem”,
„EkoEksperymentarium” - gra ekologiczna, wycieczka do ZOO w Krakowie oraz zajęcia
o tematyce ekologicznej.

36760