Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Innowacje

Treść

W naszej szkole prowadzone są innowacje pedagogiczne, które mają na celu m.in. wyjście na przeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej, pielęgnowania patriotyzmu oraz wzbogacania wiedzy na temat edukacji ekologicznej.

  1. Rozgrywki matematyczne - Wioletta Kamińska, Bernateda Janisz. Dla uczniów klas I i II (uczestnicy koła rozwijającego) Celem innowacji jest kształtowanie i rozwój umiejętności matematycznych uczniów: logicznego i strategicznego myślenia, sprawności rachunkowej i kreatywności; ukazanie atrakcyjności matematyki. Czas trwanina: październik 2021r. - maj 2022r. 
  2. Historia z wąsem czyli przegląd pieśni patriotycznych - Beata Oczkowska. Dla przedszkola i uczniów klas I-VIII. Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z piosenkami żołnierskimi, rozwijanie zainteresowań muzycznych, wyobraźni muzycznej, zapoznanie z róznymi formami muzykowania, integracja społeczności lokalnej, podniesienie poczucia własnej wartości u uczniów, umiejętne radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Czas trwania: marzec, kwiecień, maj 2022r.
  3. Ekologia w przedszkolu - Anna Kolber. Dla grupy starszej i młodszej przedszkola. Celem innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji przyrodniczej, najbliższego otoczenia oraz edukacji ekologicznej. Czas trwania: 16.11.2021r.- 20.05.2022r.
7536