Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Do klasy I

Treść

W związku  z  podjęciem  Zarządzenia  Nr  541/2022  Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej  z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  na rok  szkolny  2022/2023,  do przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz  do klas pierwszych szkół  podstawowych,  prowadzonych przez  Gminę Kalwaria Zebrzydowska na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej opublikowano informację dotyczącą  w/w rekrutacji. 

 

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kalwaria-zebrzydowska/rekrutacja-w-roku-szkolnym-20222023

- kartę zgłoszenia wypełnia rodzic dziecka mieszkającego w obwodzie naszej szkoły (jest wtedy przyjmowany „z urzędu” i nie bierze udziału w rekrutacji)

- wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wypełnia rodzic dziecka , które mieszka poza obwodem szkoły.

- wniosek na świetlicę szkolną wszyscy chętni

13529