Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Do klasy I

Treść

W związku  z  podjęciem  Zarządzenia  Nr  728/2023 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego   i postępowania uzupełniającego  na rok  szkolny  2023/2024,  do przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz  do klas pierwszych szkół  podstawowych,  prowadzonych przez  Gminę Kalwaria Zebrzydowska,  na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej   opublikowano informację dotyczącą  w/w rekrutacji.

Link do w/w strony internetowej: 

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kalwaria-zebrzydowska/rekrutacja-w-roku-szkolnym-2023-2024

załączniki

/files/files/KARTA%20ZGLOSZENIA%20do%20klasy%20I%20%28dzieci%20zamieszka%C5%82e%20w%20obwodzie%20szko%C5%82y%29.docx

/files/files/Wniosek%20o%20przyj%C4%99cie%20dziecka%20do%20kl.%20I%20%28dzieci%20zamieszka%C5%82e%20poza%20obwodem%20szko%C5%82y%29.doc

/files/files/wniosek%20o%20%C5%9Bwietlic%C4%99%20.docx

 

 

 

27402