Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Do przedszkola

Treść

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolany
ogłasza rekrutację uzupełniającą do Przedszkola Publicznego na rok szkolny
2023/2024

Terminy rekrutacji uzupełniającej:
Przyjmowanie wniosków od 18.05.2023r. do 23.05.2023r.
Weryfikacja wniosków do 30.05.2023r.
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych w dniu 31.05.2023r.
Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola od 01.062023r do 05.06.2023r.
Podanie listy kandydatów przyjętych do przedszkola w dniu 06.06.2023r.

 

 

W związku  z  podjęciem  Zarządzenia  Nr  728/2023 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego   i postępowania uzupełniającego  na rok  szkolny  2023/2024,  do przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz  do klas pierwszych szkół  podstawowych,  prowadzonych przez  Gminę Kalwaria Zebrzydowska,  na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej   opublikowano informację dotyczącą  w/w rekrutacji.

Link do w/w strony internetowej: 

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kalwaria-zebrzydowska/rekrutacja-w-roku-szkolnym-2023-2024

załączniki: 

/files/files/Wniosek2022-23.doc

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20zatrudnieniu%20obojga%20rodzic%C3%B3w.docx

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20zatrudnieniu%20jednego%20rodzica.docx

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20wielodzietno%C5%9Bci.docx

/files/files/Potwierdzenie%20woli%20zapisu%20do%20przedszkola.docx

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20ucz%C4%99szczaniu%20rodze%C5%84stwa%20do%20szko%C5%82y.docx

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20dacie%20urodzenia%20dziecka-dzieci%20m%C5%82odsze.docx

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20dacie%20urodzenia%20dziecka-6%20latki.docx

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20braniu%20udzia%C5%82u%20w%20rekrutacji%20w%20poprzednim%20roku%20szkolnym.docx

/files/files/deklaracja%20kont.%20wych.%20przedsz.%20w%20Przedszkolu-1.docx

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20samotnym%20wychowaniu%20dziecka.docx

 

27401