Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Ważne!

Ważne!

Treść

Decyzją MENiS od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaną ograniczone zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych. Nasza szkoła przechodzimy więc od poniedziałku na tryb pracy zdalnej, która będzie prowadzona na platformie Teams.
Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Przypominam, że po Święcie Trzech Króli uczniowie mają dzień wolny (7 stycznia - piątek) nie będzie wtedy zdalnego nauczania. O ewentualnych zmianach będą niezwłocznie Państwo informowani.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym.
Dorota Kawaler - dyrektor szkoły

7536