Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

DO HYMNU!

DO HYMNU!

Treść

      Już po raz piąty odbywa się  Ogólnopolski  Konkurs  dla  Szkół Podstawowych DO HYMNU. Jest to wspaniała  inicjatywa  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  dyrektora  Narodowego  Centrum Kultury  oraz   Stowarzyszenia  „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro  Europe”.  Obok  niewątpliwych  walorów edukacji  w  zakresie  znajomości   i  poszanowania   Hymnu   Narodowego oraz  polskich  pieśni  hymnicznych,          Konkurs  wdraża  uczniów, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, do poprawnego, praktycznego i zbiorowego muzykowania wokalnego. Jest to także forma kształcenia poczucia więzi społecznych i utożsamiania się z grupą rówieśniczą, do której się należy, w zakresie wspólnej pracy i  współodpowiedzialności za wynik końcowy.

          Cennym jest także fakt, że jurorzy przyjeżdżają do szkół, aby ocenić prezentację.

          Chcieliśmy podkreślić jeszcze, że do udziału w Konkursie zakwalifikowało się tylko 31 szkół z Małopolski a Powiatu wadowickiego tylko 2 – Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej i nasza szkoła w Stanisławiu

 

   https://www.facebook.com/watch/?v=5511859518934273

        

 

41198