Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Gala Edukacyjna 2022

Treść

Kolejny raz już odbyła się Gala Edukacyjna gdzie zostały przyznane Nagrody Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska. W tym roku nagrody zdobyli Patrycja Smagło, Natalia Leśniak oraz Mikołaj Moskała. Wszyscy są uczniami klasy VIII, uzyskali w klasyfikacji końcoworocznej oceny celujące i bardzo dobre, a ich średnie oscylują w granicach 5,4. Cała trójka była uczestnikami licznych konkursów szkolnych i pozaszkolnych w różnych dziedzinach. Ich postawa uczniowska jest godna naśladowania. Jesteśmy przekonani, że szkoły, do których trafią nasi absolwenci, zyskają uczniów poszukujących wytrwale wiedzy i przyszłych uczestników konkursów i olimpiad przedmiotowych.

9698