Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

RODO

Treść

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

Od stycznia  2020 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym Dolany,Stanisław Dolny 73,034-130 Kalwaria Zebrzydowska

udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Wałowa 38
43-440 Goleszów
e-mail:  
iod@sutor.com.pl

tel. 667-632-020

Strona internetowa www.ads.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektor Agnieszka Sutor                                                                                            26/03/2020r

Ul.Mickiewicza ¾

43-300 Bielsko -Biała

 

   Informacja

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusaw całym kraju zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych, Nauczyciele naszej szkoły przesyłają swoim uczniom materiały do pracy w domu jak i również kreatywne materiały z prowadzenia zajęć on-line-wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy wszystkich rodziców ,opiekunów oraz dzieci o nie udostępnianie filmów z zajęć nauczycieli ze względu na bezpieczeństwo i cyberprzestępczość w sieci.

Z góry informuję wszystkich rodziców oraz dzieci o braku zgody ze strony nauczycieli na ichrozpowszechnianie wizerunku udostępnianie, przesyłanie filmów , zdjęć w portalach społecznościowychwymaga zgody osoby na nim przedstawionej.

 

                                                                                                                             Pozdrawiam

Inspektor/Audytor RodoAgnieszka Sutor nr 5773

39344