Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Treść

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ( 8 dni w ciągu roku szkolnego)

14 X 2022r (Dzień Edukacji Narodowej)

31 X 2022r. (poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych)

Egzamin ósmoklasisty: 23 V 2023r.( wtorek), 24 V 2023r.( środa), 25 V 2023r.(czwartek),

2 V 2023r. (wtorek, między weekendem majowym)

9 VI 2023r. (piątek, po Bożym Ciele)

22 VI 2023r.(czwartek, przed zakończeniem roku szkolnego)

 

Przerwy w funkcjonowaniu przedszkola

6 II- 10 II 2023r.

26 VII - 25 VIII 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2022r. - 1 I 2023r

Ferie zimowe

30 I – 12 II 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 IV 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 VI 2023r.

Wakacje

24 IV - 31 VIII 2023r.

19328