Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Treść

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ( 8 dni w ciągu roku szkolnego)

 

Egzamin ósmoklasisty: 24 V 2022r.( wtorek), 25 V 2022r.( środa), 26 V 2022r.(czwartek),

12 XI 2021r. (piątek, po Święcie Odzyskania Niepodległości)

7 I 2022r. (piątek, po Święcie Trzech Króli)

2 V 2022r. (poniedziałek, między weekendem majowym)

17 VI (piątek, po Bożym Ciele)

23 VI (czwartek, przed zakończeniem roku szkolnego)

 Przerwy w funkcjonowaniu przedszkola

24 I – 30 I 2022r.  ( drugi tydzień ferii zimowych

 04 VII – 15 VIII  ( wakacje)   

7536