Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Szkoły

Treść

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
W STANISŁAWIU DOLNYM

 

Początki Szkoły Podstawowej nr 2 w Stanisławiu Dolnym sięgają listopada roku 1926. Ówczesna szkoła miała tylko jedną salę lekcyjną, w której, na zmiany, uczyły się cztery klasy. W szkole uczyła tylko jedna nauczycielka-pani Zofia Kaczorowska. Naukę w starszych klasach uczniowie kontynuowali w Szkole Podstawowej w Stanisławiu Dolnym -Kępki.

W 1959 roku zagospodarowano drugą salę w ówczesnym budynku szkolnym i zaadoptowano ją dla potrzeb przedszkola. Zatrudniono nową nauczycielkę, panią Józefę Badan. Pani Zofia Kaczorowska pełniła w tym okresie funkcję kierownika szkoły. Szkoła ówczesna była filią Szkoły Podstawowej- Kępki. W roku 1961 w szkole podjęła pracę trzecia nauczycielka, pani Władysława Piechnik, która od 1963 roku została kierownikiem szkoły, kiedy to pani Zofia Kaczorowska przeszła na rentę i uczyła na ½ etatu. W 1965 roku ze szkoły odeszła pani Władysława Piechnik, a zatrudniona została pani Maria Tatka. Obowiązki kierownika szkoły pełniła wtedy pani Józefa Badan. Szkoła miała już trzy sale lekcyjne, ale nadal była szkołą czteroklasową, do wyższych klas dzieci uczęszczały do Zebrzydowic, Stanisławia Górnego lub na Kępki.

W 1968 roku po 44 latach pracy na emeryturę odeszła pani Zofia Kaczorowska. Przez rok w szkole pracowała pani Halina Malczyk, a po jej odejściu zatrudniona została pani Maria Sarapata.

Rok 1970 – Komitet Rodzicielski zakupił dla szkoły maszynę do pisania i sfinansował założenie telefonu. Powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który:
- zakupił działkę (13arów) od pana Józefa Jarguza w celu powiększenia terenu szkoły,
- doprowadził do szkoły wodę z odległości 300 metrów.
Najbardziej aktywnymi działaczami Komitetu w tym okresie byli: Aleksander Korzeniowski, Alojzy Brańka i Franciszek Jurek.
W 1971 roku przy aktywnej pomocy mieszkańców wsi rozpoczęto rozbudowę szkoły. Już w roku szkolnym 1972/73 dzieci przeniosły się do nowej części budynku, gdzie były cztery sale lekcyjne i mała sala gimnastyczna. Szkoła była już szkołą pięcioklasową i posiadała ognisko przedszkolne. Rozpoczęto remont starego budynku.
W czerwcu 1973 roku zakończono remont i rozbudowę szkoły. Szkoła posiadała teraz salę gimnastyczną, osiem sal lekcyjnych i pomieszczenie na bibliotekę. Budynek wraz z boiskiem został ogrodzony.Komitet Rozbudowy Szkoły zakupił od pani Józefy Pilch działkę pod budowę Domu Nauczyciela.

Rok szkolny 1973/74 był rokiem historycznym, Stanisław miał wreszcie ośmioklasową szkołę podstawową. Dyrektorem szkoły został pan Józef Skupień, a w szkole pracowało aż siedem nauczycielek.

16 maja 1976 roku dzięki staraniom głównie pana Aleksandra Korzeniowskiego rozpoczęła się budowa Domu Nauczyciela, rok później budowę już zakończono i oddano mieszkania nauczycielom.W 1999 roku dzięki pomocy radnego, pana Stanisława Żmiji i zaangażowaniu rodziców wykonano remont łazienek i dokumentację dotyczącą wymiany więźby dachowej i instalacji elektrycznej. Również w tym roku doszło do sprzedaży mieszkań w Domu Nauczyciela. Uzyskane pieniądze pokryły część kwoty potrzebnej na zakup więźby na dach budynku szkolnym, resztę pieniędzy szkoła otrzymała od Rady Sołeckiej i sponsorów: pana Badury i pana Konopki.
W lecie 2000 roku szkoła miała już nowy dach. Podczas wymiany dachu zniszczeniu uległy sale lekcyjne (zalanie). Dzięki ofiarności i zaangażowaniu rodziców szkody te usunięto.

14 października 2000 roku to jeden z najważniejszych dni wpisanych w historię szkoły. W dniu tym szkoła otrzymała imię Świętej Jadwigi Królowej. Uroczystość tą, swą obecnością,uświetnił JM ks.kardynał Franciszek Macharski, który odprawił uroczystą mszę świętą w kościele parafialnym i uczestniczył w akademii zorganizowanej z tej okazji w szkole. Rodzice z okazji nadania imienia szkole ufundowali sztandar szkoły, a księża, absolwenci szkoły : Antoni Płaczek, Franciszek Płaczek, Jarosław Żmija i Paweł Rybski ufundowali dla szkoły obraz Świętej Królowej Jadwigi. W 2002 roku wieloletni dyrektor szkoły Józef Skupień odszedł na emeryturę, a jego obowiązki przejęła pani Dorota Kawaler., która ostro wzięła się do dalszego remontu i wyposażenia szkoły.

W grudniu 2002 roku dzięki staraniom pani dyrektor i zaangażowaniu rodziców w szkole powstała pracownia komputerowa i uczniowie mogli podjąć naukę informatyki. Począwszy od 2002 roku rozpoczęła się systematyczna wymiana okien w całej szkole. Fundusze na ten cel zdobywali rodzice poprzez organizację festynów i imprez dochodowych.
W 2003 roku wymieniono instalację elektryczną w szkole. Trzecią część kosztów pokryła Rada Sołecka i rodzice, resztę pieniędzy dopłaciło MENiS.

2006r.- wydzielono nowe przestrzenie na kancelarię i bibliotekę.

W latach 2007\2008 otwarto nowy oddział przedszkola i szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkolno - Przedszkolny.

W 2009 roku budynek szkoły został ocieplony i położona nowa elewacja.

W 2010 roku w ramach projektu „Radosna Szkoła” wyremontowana pomieszczenia po szatni i utworzono świetlicę.

41199